Wat is Mediation

Wat is Mediation

Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij de betrokkenen met de deskundige hulp van een volstrekt neutrale derde, de Mediator, werken aan wat nodig is om te komen tot de voor hen aanvaardbare en werkbare oplossing. Als deelnemer aan een Mediationtraject kun je steeds je eigen grenzen aangeven, zeggen wat je aldoor al wil zeggen, laten weten waar het jou echt om te doen is en alle voorstellen op tafel leggen die volgens jou kunnen leiden tot een oplossing. Je werkt dus zelf actief aan de oplossing, in plaats van hiervoor een derde in te schakelen.


Mediation overeenkomst

Aan het begin van de Mediation spreek je met elkaar procedure-regels af en teken je een officiële Mediationovereenkomst. Daardoor zorg je ervoor dat je je tijdens de Mediation steeds veilig kunt voelen en met elkaar open in gesprek kunt zijn. Je maakt daarmee ruimte om aan de Mediationtafel alles aan bod te laten komen wat kan helpen om het geschil waarin je zit uit de wereld te helpen.


Drie procedure-regels

Drie procedure-regels van Mediation zijn daarvoor heel in het bijzonder van belang en dat zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en neutraliteit.


Drie procedure-regel: Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid houdt in dat de inhoud van de gesprekken en alles wat gebeurt tijdens de Mediation vertrouwelijk is en geheim blijft.


Drie procedure-regel: Vrijwilligheid

Vrijwilligheid houdt in dat je niet verplicht kunt worden om mee te doen aan een Mediationtraject en je er ook op elk gewenst moment weer mee kunt stoppen.


Drie procedure-regel: Neutraliteit

En neutraliteit houdt in dat de Mediator tijdens het hele traject neutraal en onafhankelijk blijft; hij oordeelt niet, adviseert niet en komt ook niet met een of de oplossing.


Afhankelijk van hoe dat met elkaar wordt afgesproken kunnen advocaten of adviseurs bij de Mediation aanwezig zijn. In dat geval wordt van hen gevraagd zich ook te verplichten tot geheimhouding, door ondertekening van een apart geheimhoudingsbeding.


De belangrijkste voordelen van Mediation

 • sneller en daardoor goedkoper
 • deskundige en onpartijdige begeleiding
 • actieve rol voor partijen
 • informele procedure
 • vertrouwelijk en veilig
 • toekomstgericht
 • praten in plaats van strijden
 • positief voor de onderlinge relatie
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • zèlf gekozen oplossing, waardoor goed aanvaardbaar
 • schriftelijke vastlegging van de oplossing in een overeenkomst


Mediator Mr. Marielou Sandberg-Crommelin

Mr. Marielou Sandberg-Crommelin


Zeestraat 100 - office 2.07

2518 AD Den Haag

06 - 55 79 16 69


CONTACT

Mr. Marielou Sandberg-Crommelin


Zeestraat 100 - office 2.07

2518 AD Den Haag

06 - 55 79 16 69

OVER MR. MARIELOU SANDBERG-CROMMELIN

Mediator 'pur sang', gespecialiseerd in arbeidszaken en andere zakelijke geschillen


Ruim 35 jaar ervaring als advocaat en meer dan 15 jaar als rechter-plaatsvervanger. Door jarenlang commissariaat bij NIVO Uitvaartverzekeringen goed bekend met toezichthouden. Als Voorzitter van Klachtencommissie vertrouwd met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en 'over en weer' frustraties tijdens veelal onvermijdelijke reorganisaties.

© Copyright. All Rights Reserved.