Kosten Mediation

Kosten Mediation

De kosten van een Mediationtraject bij mij bestaan uit mijn uurtarief van € 200,-- per uur, exclusief BTW, te vermeerderen met eventuele reiskosten en andere in overleg te maken onkosten. Hierbij moet je denken aan kosten van een te raadplegen deskundige. Ik bereken dit uurtarief voor de tijd die ik besteed aan (de voorbereiding van) onze Mediationgesprekken, het opstellen van de daarvoor benodigde stukken, onze onderlinge (telefonische) contacten en gewisselde (gemailde) correspondentie. Eventuele reistijd breng ik voor maximaal 50% in rekening.


Rechtsbijstandverzekering

Tegenwoordig dekken de meeste Rechtsbijstandverzekeringen de kosten van Mediation. Als je wilt weten of dit in jouw geval ook zo is, kun je je polis erop nalezen of hiernaar informeren bij je verzekeraar.


Gesubsidieerde Mediation

Als je inkomen en/of vermogen beneden een bepaald bedrag blijft kun je aanspraak maken op een gesubsidieerde Mediation, waarbij de overheid de kosten van Mediation draagt en je zelf een vastgesteld bedrag aan Eigen Bijdrage betaalt. Of u voor deze toevoegingsregeling in aanmerking komt, valt te lezen op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand (zie op deze site onder links).


Afgezien hiervan vind ik het mogelijk maken van een Mediationtraject zo belangrijk dat ik, als de situatie dat nodig maakt, bereid ben een ‘meer op maat geschreven’ afspraak te maken over de kosten hiervan.


Mediator Mr. Marielou Sandberg-Crommelin

Mr. Marielou Sandberg-Crommelin


Zeestraat 100 - office 2.07

2518 AD Den Haag

06 - 55 79 16 69


CONTACT

Mr. Marielou Sandberg-Crommelin


Zeestraat 100 - office 2.07

2518 AD Den Haag

06 - 55 79 16 69

OVER MR. MARIELOU SANDBERG-CROMMELIN

Mediator 'pur sang', gespecialiseerd in arbeidszaken en andere zakelijke geschillen


Ruim 35 jaar ervaring als advocaat en meer dan 15 jaar als rechter-plaatsvervanger. Door jarenlang commissariaat bij NIVO Uitvaartverzekeringen goed bekend met toezichthouden. Als Voorzitter van Klachtencommissie vertrouwd met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en 'over en weer' frustraties tijdens veelal onvermijdelijke reorganisaties.

© Copyright. All Rights Reserved.